top of page
volumetric-drop-with-an-ecosystem-inside-generative-ai.png

Гідролог

Займається дослідженням процесів, що відбуваються у водоймах усієї планети - вивчає стан природних і штучних водойм, ґрунтових вод. Саме гідрологи відповідають за забезпечення потреб різних галузей народного господарства у водних ресурсах і допомагають зберегти їх. Крім того, робота таких фахівців пов'язана з пошуком нових джерел води, визначенням глибини їхнього розташування і доступності для видобутку та використання. Вони вирішують і суто технічні завдання - наприклад, запобігають можливому затопленню шахтних проходок і підземних споруд та прораховують ризики виникнення надзвичайних ситуацій такого роду. Гідрологи беруть участь в охороні як поверхневих, так і ґрунтових вод, запобігаючи їхньому виснаженню і забрудненню промисловими стоками.

Професійні обов’язки

 

 • проведення поверхневих досліджень для виявлення та документування археологічних пам’яток;

 

 • проведення дослідницьких розкопок;

 

 • проведення рятувальних земляних робіт;

 

 • підготовка текстового описання, креслення, фотографічної та електронної документації знахідок з розкопок;

 • забезпечення збереження археологічних пам’яток і знахідок (доставка до музею або на відповідний склад);
   

 • науковий аналіз пам'яток, відкритих у результаті археологічних досліджень;

pexels-ron-lach-9903560 1.png

 

 • організація та нагляд за роботою спеціалістів у різних галузях (палеозоологів, палеонтологів, архітекторів тощо), спрямованою на поглиблений аналіз, збереження пам’яток та їх археологічного контексту;
   

 • публікації у формі попередніх звітів та кінцевих результатів археологічних робіт, включаючи описи, інтерпретації та реконструкції всього вивченого археологічного матеріалу;
   

 • всебічний аналіз та реконструкція минулих культур на основі археологічних та історичних джерел.
   

За методами пошуку археологію можна розділити на види:

Дизайн без назви (1).jpg

Польова - пошук артефактів за допомогою розкопок на суші;

Підводна - пошук під водою;

diver-exploring-archeological-underwater-building-ruins 1.jpg
ancient-archeological-pot-with-ethnic-ornaments-on-it 1.jpg

Експериментальна - реконструювання предметів минулого (знарядь праці, зброї тощо).

bottom of page